Name

Мегалајтите се рекламни објекти кој својот визуелен ефект го имаат во ноќните часови.